Casco Bijen Hotel

Het gaat niet goed met de bijenpopulatie in Nederland. Deze beestjes zijn echter onmisbaar voor de bestuiving van onze bloemen en planten en dus besloot Ge’staltung een handje te helpen. In deze speciaal ontworpen hotels kunnen de bijen in alle rust overwinteren.