over Ge'staltung

Gestaltung vormt, hervormt en geeft vorm.
We zijn ontwerpers van ruimtelijke identiteiten.

Bij Ge’staltung zijn we er van overtuigd dat de beleving van een ruimte, een plek of een object staat of valt bij het gebruik en de gebruiker. Wij ontwerpen daarom niet slechts de fysieke ruimte, we ontwerpen ruimtelijke identiteiten: gebaseerd op het samenspel tussen de mens, het gedrag en de fysieke vorm (ruimte, plek, object). Identiteiten die uniek zijn voor iedere locatie en zowel de fysieke als sociale beleving verbeteren, versterken en verrijken.

Met onze ontwerpen willen wij de grote rol, impact en waarde positief beïnvloeden, die de fysieke ruimte op het gedrag en gevoel van gebruikers speelt. Van objecten tot meubels, van kantoren tot huiskamers, van tentoonstellingen tot winkels en buitenruimten. Ons streven is altijd een uniek ontwerp, een positieve toevoeging, een verhelderende interventie of een nieuwe toepassing. En ons einddoel een passende, kloppende en unieke beleving van de ruimte.