over Ge'staltung

Gestaltung vormt, hervormt en geeft vorm.
We zijn ontwerpers van ruimtelijke identiteiten.

Bij Ge’staltung zijn we er van overtuigd dat de beleving van een ruimte, een plek of een object staat of valt bij het gebruik en de gebruiker. Wij ontwerpen daarom niet slechts de fysieke ruimte, we ontwerpen ruimtelijke identiteiten: gebaseerd op het samenspel tussen de mens, het gedrag en de fysieke vorm (ruimte, plek, object). Identiteiten die uniek zijn voor iedere locatie en zowel de fysieke als sociale beleving verbeteren, versterken en verrijken.