The way up


Gestaltung_The way up1_klein

Gestaltung_The way up2_klein

Het kleurverloop in deze wenteltrap benadrukt het naar boven gaan. De trapleuning bestaat uit 14 ‘Wooden Stones’.